Što je F-VoIP

F-VoIP je usluga jeftinog telefoniranja prema fixnim i mobilnim mrežama preko internet veze, bez potrebe za klasičnim telefonskim priključkom, ili pozivanje mežunarodnih destinacija po znatno jeftinijim tarifama nego preko klasične PSTN/GSM mreže.

VoIP telefonija je općeniti naziv za tehnologije (protokole, SW, HW) koje koriste paketsku mrežu baziranu na IP (Internet Protocol) protokolu za razmjenu glasovnih i drugih oblika informacija koje se tradicionalno prenose putem klasične telefonske mreže uz nadogradnju svih tehnološki naprednih komunikacijskih tehnika (e-mail, Instant Messagging, itd…)

 

Korištenje usluge u samo 3 koraka:

  1. Prijava i otvaranje korisničkog računa
  2. Konfiguracija aplikacije ili SIP telefona
  3. Napravite testni poziv

 

za sve dodatne informacije možete dobiti na adresi:  info@f-voip.com

 

Posted in VoIP | Tagged , , , , | Leave a comment

F-VoIP

Dobro došli na stranice F-VoIP usluge.

Za prijavu koristite sljedeci link: Prijava i pregled stanja

Za pregled tarifa koristite sljedeći link: Tarife

Posted in VoIP | Tagged , , | Leave a comment